Bliv BOGglad med bøger fra ABC Forlag

Der er afsat 25 millioner kroner på finansloven for 2021 til et initiativ, som skal være med til at forny ABC bogglad katalog 0 til 6 årbogsamlinger i dagtilbud, SFO’er og ungdomsklubber. ABCs bogglad katalog 6 til 12 år

Initiativet BOGglad er målrettet børn i alderen 0-12 år. 

Følg linket til Slots- og Kulturstyrelsen her og læs mere om, hvordan I får del i puljen. 

Fristen for ansøgninger er 10. november 2021 kl. 23:59, og det bevilgede beløb bliver udbetalt i januar 2022 og skal være anvendt til indkøb i første halvdel af 2022. 

Puljen giver støtte til indkøb af bogsamlinger til både offentlige og private daginstitutioner, dagplejer, skolefritidsordninger og/eller fritidsklubber for børn op til 12 år. 

Her finder du vores to inspirationskataloger (åbner som pdf) til dagtilbud 0-3 år og 3-6 år (til venstre) og dagtilbud 6-9 år og 9-12 år (til højre). Klik på forsiderne i katalogerne og kom direkte til bøgerne på hjemmesiden.